DARMOWE SZKOLENIE - RACHUNKOWOŚĆ

Opis

Zapraszamy wszystkie chętne osoby bez pracy, tzn. bezrobotne lub bierne zawodowo, w wieku 30+, do udziału w bezpłatnym szkoleniu zawodowym:
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC
wraz z możliwością realizacji staży zawodowych zakończonym zatrudnieniem.
Projekt „AKTYWUJ SIEBIE. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
Zakres tematyczny obejmuje m.in.:
• Kadry i płace - prawne aspekty i rodzaje umów
• Komputerowy program PŁATNIK, SYMFONIA
• Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach
• Przychody i koszty działalności gospodarczej

Oferujemy:
- szkolenie z użyciem programów komputerowych
- STYPENDIUM SZKOLENIOWE
- płatny staż zawodowy
- zwrot kosztów dojazdu

Do udziału w projekcie zachęcamy osoby pozostające bez pracy, powyżej 30 roku życia, zamieszkałe na terenie woj. pomorskiego, a w szczególności:
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- długotrwale bezrobotne (min. rok bez pracy)
- o niskich kwalifikacjach zawodowych
- w wieku 50+

WIĘCEJ INFORMACJE ORAZ ZAPISY NA SZKOLENIA:
Biuro Projektu, ul. Bora Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk
CV prosimy wysyłać na adres alicja.polusewicz@euro-fundusz.pl
Tel. 721 452 999

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

EURO-FUNDUSZ s.c.

April 24, 2019 10:41
Telefon kontaktowy: 721 452 999
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wtczewie.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...